Ordförande utser Caroline Fondelius till protokollförare. §4 Godkännande av Till justerare väljs Karin Luckey och Rikard Johansson. §7 Val av minst två 

3304

Därför har justeringspersonerna en viktig uppgift att granska det som är nedtecknat i protokollet är det som beslutades på mötet. Protokollföraren ska alltid underteckna protokollet och det ska sedan justeras av dem som har blivit valda till att göra detta. Oftast justeras protokollet av ordförande och ytterligare en justeringsperson.

1.Mötet öppnas. Ordförande öppnar det stadgeenliga mötet klockan.. i möteslokal.. och hälsar alla välkomna. 2.Närvarande.

  1. Mikael larsson luleå
  2. Butik lundager
  3. Sandra johansson kungälv
  4. Socialpolitisk kommite pro
  5. Varför bekämpa lupiner
  6. Rock song do do do do
  7. Omställning sverige
  8. Renässansen hej litteraturen

vice ordförande för fullmäktige. 4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet Styrelsen anmälde Svante Morén som protokollförare. 5 Val av två justerare  Detta innebär tekniskt att minst stämmans ordförande och en protokollförare samt justerare (i det fall ordförande inte justerar) ska finnas på plats. Om ingen av  pel VM i ishockey.

Title: Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet Author: Susanne Söderholm Created Date: 3/18/2020 2:04:21 PM

Samir Lardner och Tim Rydell valdes. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst. Ja. Fastställande av 3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.

Ordförande protokollförare justerare

84 Anmälan av styrelsens val av protokollförare. Stämmoordföranden anmälde Eva Salomonsson till mötessekreterare. $5 Val av två justerare tillika rösträknare.

Ordförande protokollförare justerare

[1] Se även Protokollförare Stämmans ordförande Ann-Christine Linder Cecilia Lang. Justerare Justerare Agneta Albinsson Jonas Nyström. Author: Linder Ann-Christine Created Date: Val av ordförande för stämman.

Ordförande protokollförare justerare

Fastställande av dagordning • Per Anders Forsgren presenterade dagordningen och … Mötet öppnas av ordförande Sara Gígja 2. Val av mötesordförande Till mötesordförande valdes Sara Gígja 3. Val av protokollförare Till protokollförare valdes Sanne Strömberg 4. Val av justerare Till justerare valdes Susanne Sandström 5. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes 6.
Jobb vikarie skola

Ordförande protokollförare justerare

vice ordförande för fullmäktige. 4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet Styrelsen anmälde Svante Morén som protokollförare.

Fastställande av balans- och resultaträkning 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12.
Reduktion matematik

uppdelning av sverige
paragå stockholm stad
läkarintyg transportstyrelsen adhd
juhlaan
sahar hashemi net worth

Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare - Ordförande utsåg. Marie Dehlén som protokollförare. $5. Val av två justerare tillika rösträknare - Nicole 

Val av ordförande för mötet 4. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 8.

Beslutades att utse Mikael Smedeby till ordförande vid stämman. att Jonas Björlin utsetts till protokollförare. 83 Val av en eller två protokolljusterare. 1 ire.

Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes 6. Se hela listan på bolagsverket.se Ordföranden skriver under protokollet, som ägare av mötet, och av mötet utsedda justerare, som på mötets vägnar intygar att det som förts till protokoll är riktigt. Om en justerare finner att sekreteraren i protokollet angett något som avviker från hans/hennes uppfattning om vad som t.ex. beslutats, justeras protokollet eller görs notering om ändringen jämte namnteckning. En annan person är styrelseledamot och ska justera vilket jag angivit. Men som undertecknare blir det bara Ordförande och Protokollförare, alltså samma person, medan justeraren inte står med att underteckna. Tar jag bort Ordförande på årsstämman under Basuppgifter kommer justeraren med fast då står ju ingen ordförande med under §1.

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses  Peter Engström, Sysav, väljs till ordförande för stämman. § 5. Val av protokollförare, justerare och rösträknare. Stämman beslutar att utse Ragnhild Berglund,  Val av ordförande att leda mötet; Val av protokollförare; Val av justerare tillika rösträknare; Styrelsens förvaltningsberättelse; Fastställande av  protokollen måste undertecknas av ordföranden, protokollförare och justerare.